Konstelazio familiarrak Bert Hellinger (fisolofoa, teologoa, pedagogoa eta psikoanalista) alemaniarrak sortu eta garatutako bizitza filosofia bat dira.

Talde-terapian testuinguruan sortutakoak dira. Gatazken belaunaldiz belanauldiko jatorrian esku hartzen dute, eta argi eta garbi erakusten dute eguneroko bizitzan blokeatzen gaituzten fideltasunak eta sinesmenak.

Pertsonekin konektatzen gaituzte eta konexio eta hedapen handiagoko posizio existentzialera irekitzen gaituzte.


Las constelaciones familiares son una filosofía de vida creada y desarrollada por el alemán Bert Hellinger: filósofo, teólogo, pedagogo y psicoanalista.

Nacen en el contexto de la terapia grupal. Intervienen en el origen transgeneracional de los conflictos y muestran con claridad la fidelidades y creencias que nos bloquean en la vida cotidiana.

Nos conectan con las personas y nos abren a una posición existencial de mayor conexión y expansión.

Bakarkako konstelazioak

Saio pertsonalizatuak gaia planteatzea errazten du. Zailtasuna eta elkarrizketa terapeutikoa kontatzeko lekua dago, eta horrek blokeatzen duen dimentsio psikologikoan sakontzen du. Konstelatu beharreko gaia hobeto bideratzeko denbora eta espazioa da.
 
Aurretiko hitzordua / Cita previa 
688 865 708
 

Constelaciones individuales

La sesión personalizada facilita plantear el tema. Hay lugar para el relato de la dificultad y el diálogo terapéutico que ahonda en la dimensión psicológica que bloquea. Es un tiempo y espacio para enfocar mejor el tema a constelar.